Medistim är en global ledare inom utveckling, produktion och distribution av medicinsk utrustning och förbrukningsvaror. Vårt primära fokus är intraoperativ kvalitetskontroll i samband med hjärt-kärlkirurgi. Utöver sina egna produkter representerar Medistim Sverige andra internationella tillverkare av kirurgiska produkter. I mer än 25 år har vi varit representerade i Sverige genom distributörer, men etablerade 2023 ett eget försäljnings- och servicekontor i Sverige.

Medistim har dotterbolag med marknads- och försäljningsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Danmark, Sverige och Norge, förutom ett globalt distributörsnätverk som representerar företaget i mer än 60 länder i Asien, Europa, Amerika och Afrika. Försäljningsintäkterna nådde 491,9 miljoner NOK 2022. Medistim ASA är noterat på Oslobörsen och har sitt globala huvudkontor i Oslo, Norge.

Organisationsnummer: 559441-3105

Importörnr: