Uro/Gyn

-

reduserer risikoen for uventet spredning av kreftceller